Obrazová príloha 2

Slovenská literatúra medzi dvoma svetovými vojnami (1918–1945)

Prechodná generácia

Martin RázusŠtefan Krčméry

Vitalizmus, symbolizmus

Ján Smrek
Emil Boleslav LukáčProletárska poézia (ľavicová avantgarda) – Skupina DAV

Ján Rob Poničan (1902-1978)Ladislav Novomeský (1904-1976)

Poetizmus

Valentín BeniakPoézia nadrealistickej skupiny

Rudolf Fabry
Slovenská katolícka moderna

Rudolf Dilong
Naturalizmus

Ladislav Nádaši-JégéNáznaky expresionizmu v poprevratovej próze

Ivan Horváth, Gejza Vámoš, Milo Urban, Jozef Cíger-Hronský
Socialistický realizmus

Fraňo KráľPeter Jilemnický


Lyrizovaná próza (naturizmus)

Ľudo OndrejovDobroslav Chrobák
Margita Figuli

František Švantner


Ivan StodolaJúlius Barč-Ivan (1909 – 1953)
Slovenská literatúra po roku 1945

Ján Kostra
Andrej PlávkaVojtech Mihálik
Pavol HorovMilan Rúfus
Miroslav Válek
František Hečko


Dominik Tatarka

Vladimír Mináč

Alfonz Bednár

Rudolf Jašík (1919-1960)
Ladislav MňačkoŠtefan Králik (1909-1983)
Ivan BukovčanPeter Karvaš