Obrazová príloha

Obrazová príloha k publikáciám Príručka slovenskej literatúry pre stredoškolákov, Čítanka slovenskej literatúry pre stredoškolákov 1. časť a Čítanka slovenskej literatúry pre stredoškolákov 2. časť


Ján Hollý (1785–1849)Ján Kollár (1793–1852)
Ján Chalupka (1791–1871)Ľudovít Štúr (1815–1856)

Samo Chalupka (1812–1883)

Janko Kráľ (1822–1876)

Andrej Sládkovič (1820–1872)


Ján Botto (1829–1881)


Jozef Miloslav Hurban (1817–1888)Ján Kalinčiak (1822–1871)


Jonáš Záborský (1812–1876), Ján Palárik (1822–1870)
Svetozár Hurban-Vajanský (1847–1916)Terézia Vansová (1857–1942)


Pavol Országh-Hviezdoslav (1849–1921)


Martin Kukučín (1860–1928)


Jozef Gregor-Tajovský (1874–1940)

Božena Slančíková-Timrava (1867–1951)


Janko Jesenský (1874–1945)

Ivan Krasko (1876–1958)